Skalfasad Stockholm

Jämna och vita tänder med skalfasad | 08-265299

Tandvård

Allmäntandvård

Vi erbjuder undersökningar där vi gör en grundlig kontroll av dina tänder, det bästa sättet att bibehålla en god tandhälsa. Vi kontrollerar din tandsituation och utformar sedan en behandlingsplan. Du är välkommen att kontakta oss för att boka en tid för en undersökning.

Kirurgi

Tandimplantat av titan och zirkonia, extraktion, bone augmentation surgery, behandlingar med ultraljud – vi erbjuder en rad moderna och effektiva tandkirurgiska ingrepp som förbättrar din tandhälsa både på kort och lång sikt. Alltid utan metaller och miljö- och hälsofarliga ämnen.

Estetisk tandvård

För att du ska kunna känna dig nöjd med ditt leende erbjuder vi även estetisk tandvård. Vid sidan om skalfasader erbjuder vi även tandblekning. Vi placerar en gel på tanden och bleker med ett speciellt lampljus. Blekningen sker vid flera tillfällen och du kommer att kunna se dina tänder bli vitare steg för steg. Skäm bort dig med ett riktigt Hollywood-leende.

Profylax

För optimal tandhälsa bör man gå på kontroller och rengöringar regelbundet, vi rekommenderar att du gör det 1-4 gånger per år. Vi kallar dessa behandlingar profylax och där ingår bland annat behandling hos tandhygienist eller EmundDo, en metod där vi rengör fickor och inflammerade implantat med diodlaser.

Invisalign

Invasalign är den osynliga tandställningen! Den är genomskinlig och byts ut varannan vecka. Tänderna flyttas successivt tills de ha uppnått det önskade slutresultatet. En helt smärtfri behandling som kommer att ge dig det leende du förtjänar.

Amalgamsanering

Har du en gammal lagning av amalgam? Vi kan ta bort denna giftiga metall ur din mun. Vi utför behandlingen med ett stort säkerhetstänk, och både personal och patient är försedda med säkerhetsutrustning när det gamla amalgamet saneras.

Laser

Med hjälp av modern dental laser kan vi utföra en mängd olika behandlingar på ett smärtfritt sätt. Med lasern förbereder vi tänder för fyllning och möjliggör smärtfria behandlingar av parodontit.

perfekta tandrader

Modern biologisk tandvård med fokus på allmänhälsan