Skalfasad Stockholm

Jämna och vita tänder med skalfasad | 08-265299

Om oss

En tandvårdsklinik med biologisk inriktning

Mirala Clinic startades 2017 av Maria Gibsand och erbjuder allt från grundläggande allmäntandvård till avancerade implantat, estetisk tandvård, fillers och amalgamsaneringar. Kliniken har en specialinriktning på biologisk tandvård. Vi har flera år av lyckade resultat och har skaffat många återkommande patienter som litar på att vi tar hand om deras tänder.

Vi ser på människan från ett holistiskt perspektiv och lyssnar alltid på våra patienter för att verkligen förstå vilka behov som finns. Våra behandlingar utförs med den senaste tekniken och innebär minimal smärta för patienten.

Inga metaller i våra implantat

Vi arbetar med metallfria och biologiska alternativ, det bästa sättet att snabba på läkningsprocessen. Vi använder istället metallfria återställande material som Zirconia och Keramik. Inget amalgam eller kvicksilver i våra behandlingar!

Klinikens målsättning är att hitta en balans för att hitta ett så naturligt, frisk och vackert utseende som möjligt. Och självklart att våra patienter har en god tandhälsa!

 

En tandläkare som ser hela människan